Fiskebestämmelser

Fiskeregler inom Gårdviks FVOF


Fiskerättsägare / Ortsboende med Årskort:
Allt enligt lag tillåtet fiske med undantag för Stortjärn se särskilda
bestämmelser nedan.


Övriga fiskare/Fritidsfiskekort/Dagkort:
Handredskapsfiske med ett spö eller 15 st angeldon
Barn upp till 15 år fiskar gratis


Stortjärn
Från isättning på våren tom 30/9 gäller endast dagkort 80:- eller årskort 600:- för
fiske i Stortjärn. Övrig tid vanliga årskort eller dagkort 40:-
Ett spö per löst kort
Max 3 regnbågar/öringar per dag och kort


Ismete förbjudet, Angling med anglekrok tillåten
Nätfiske förbjudet

Kräftfiskeförbud råder inom hela området.


Fiskekorts priser och kortförsäljning

Fiskerättsbevis Årskort 100:-- Inkl Stortjärn efter 30/9
Ortskort Årskort 100:-- Inkl Stortjärn efter 30/9
Fritidskort Årskort 200:-- Endast handredskap och angling inkl Stortjärn efter30/9
Dagkort 40:-- Endast handredskap och angling
Stortjärn 80:- dag eller 600:- år från isättning tom 30/9 övrig tid enl ovan


Jörgen Carlsson Gårdvik 0246 - 107 19
Lars Erik Backlund Gårdvik 070 - 340 18 46
Per Blom Gårdvik 070 - 691 34 51
Anders Eriksson Boda 070 - 647 08 51
Kristoffer Gustavsson Boda 073 - 618 26 82
Svärdsjö Järnhandel Svärdsjö 0246 - 510 30


Swisch 123 557 09 40 - Ange namn på fiskekortsköpare


Tillsyningsmän
Lars Erik Backlund och Sten Erik Malmqvist


Copyright © Alla rättigheter förbehållna