Fiskebestämmelser

Fiskeregler inom Gårdviks FVOF

Fiskerättsägare / Ortsboende med Årskort:
Allt enligt lag tillåtet fiske med undantag för Stortjärn se särskilda
bestämmelser nedan.

Övriga fiskare/Fritidsfiskekort/Dagkort:
Handredskapsfiske med ett spö eller 15 st angeldon
Barn upp till 15 år fiskar gratis

Stortjärn
Från islossningen på våren tom 30/9 gäller endast dagkort 100 kr eller årskort 600 kr för fiske i Stortjärn. 
Övrig tid vanliga årskort eller dagkort 50 kr.
Ett spö per löst kort.
Max 3 regnbågar/öringar per dag och kort.
Ismete förbjudet, angling med angelkrok tillåten. Nätfiske förbjudet. Kräftfiskeförbud råder inom hela området.

Fiskekorts priser och kortförsäljning
Fiskerättsbevis Årskort 100 kr -- Inkl Stortjärn efter 30/9.
Ortskort Årskort 200 kr -- Inkl Stortjärn efter 30/9.
Fritidskort Årskort 300 kr -- Endast handredskap och angling inkl Stortjärn efter 30/9. Dagkort 50 kr -- Endast handredskap och angling.
Stortjärn 100 kr/dag eller 600 kr/år från islossningen på våren tom 30/9 övrig tid enl ovan.

Jörgen Carlsson Gårdvik -- 0246 - 107 19
Lars Erik Backlund Gårdvik -- 070 - 340 18 46
Per Blom Gårdvik -- 070 - 691 34 51
Anders Eriksson Boda -- 070 - 647 08 51
Kristoffer Gustavsson Boda -- 073 - 618 26 82
Svärdsjö Järnhandel Svärdsjö -- 0246 - 510 30

Swish 123 557 09 40 - Ange namn på fiskekortsköpare

Tillsyningsmän
Lars Erik Backlund och Sten Erik Malmqvist
Sök