Fiskekort


Fiskekorts priser 2020-2021 Gårdviks FVOF


Alla upp till 15 år handredskaps fiskar gratis.


Fiskerättsbevis Årskort 100:-- Inkl Stortjärn efter 30/9
Ortskort Årskort 100:-- Inkl Stortjärn efter 30/9
Fritidskort Årskort 200:-- Endast handredskap och angling inkl Stortjärn efter30/9
Dagkort 40:-- Endast handredskap och angling
Stortjärn 80:- dag eller 600:- år från isättning tom 30/9 övrig tid enl ovan


OBS Ismete och nätfiske ej tillåtet på Stortjärn


Kortförsäljning:
Jörgen Carlsson Gårdvik
Lars Erik Backlund Gårdvik
Per Blom Gårdvik
Anders Eriksson Boda
Kristoffer Gustavsson Boda
Svärdsjö Järnhandel Svärdsjö


Försäljning via Swish 123 557 09 40 - Ange namn på fiskekortsköpareCopyright © Alla rättigheter förbehållna